Nhập danh sách hội viên cách nhau bằng dấu phẩy.

Ban chấp hành hội khóa II - 2015 - 2018

HỘI ĐỒNG HƯƠNG BA VÌ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

                                    www.hoidonghuongbavi.de

Hội đồng hương ba vì   đã tổ chức đại hội  vào ngày 24.05.2015 tại Rochlitz

Đại hội thành công tốt đẹp .

Toàn  thể Anh Chị Em , các Cháu  cùng dâu rể quê hương ba vì và các quí khách yêu mến quê hương ba vì đã có mặt đông đủ

với tinh thần nhiệt tình  vui vẻ tràn đầy tỉnh cảm quê nhà  .

Đại hội đã  bầu  ra  14 Anh , Chị  trong ban chấp hành hội nhiệm kỳ II - 2015 -2018

1- Anh Hoàng Xuyền                Vạn thắng - zwickau                chủ tịch                 điện thoại   0171- 23 68 967

2- Chị  Chu thị Nụ                     Phú đông  - Flöha                     phó chủ tịch                              0162- 28 10 652

3-Chị  Thu Hồng                       Minh quang -   Augsburg          phó chủ tịch                             0170-80 15 828

4-Anh Chu văn Long                Phú đông - Rochlitz                    phó chủ tịch                              03737 - 78 67 99

5 - Anh Lưu quang Tiến          Tân đức    -  Wolfen                     phó chủ tịch                              0152 - 27 72 18 90

6 - Anh Công Kỷ                        Tản hồng -  Lauinge  Donau     phó chủ tịch                             0176 - 97 63 60 32

7 - Anh  Long                             Tản lĩnh  -  altenburg                   phó chủ tịch                             0343 - 32 61 99 15

8 - Anh  Phùng khắc Tín          Phú sơn     -   Wolfen                                                                      03494 - 62 17 52

9 - Chị  luân                               Phú đông - leizig                                                                             0341 - 56 12 739

10 - Chị Hiền                              Phú cường  - FrankfurtamMain                                                    0173 - 26 53 571

11 -  Chị  Chu thị Lâm              Phú đông -  Weißenfels                                                                 0152 - 33 60 02 51

12 - Anh Võ việt  Dũng             Tản lĩnh   -  Auer                                                                                0377 - 15 54 387

13 - Anh Khánh                         Phong vân  -   Berlin                                    

14 - Chị Thảo                             Minh quang  -Dresden                                                                    0351 - 26 62 872  

hiện nay hội đồng hương ba vì đang cần người văn hay ý đẹp

và hiểu biết máy tính để phụ trách trang mạng của hội   mong các Anh Chị các Cháu nhiệt tình tham gia                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Chưa có nội dung nào được liệt vào danh mục này.